tlf-icon Telefon: 0216 577 68 73 Fevzipaşa Cad. Sümer Sokak. No:7 Kat:2 D.8 Küçükbakkalköy / İstanbul

twitter-icon facebook-icon

Gümrükleme

iconfinder_aiga_cuss_134142

• Serbest Dolaşıma Giriş (İthalat) işlemlerinde GTİP'leri tespit etmek,Eşyanın zamanında yurda gelişini takip etmek, gerekli olduğu durumlarda nakliyeci firmalarla temas etmek

• Ordinoyu almak

• İthal vesaiklerinin teslim alınmasından sonra, varsa konşimento cirolarını yaptırmak

• Gümrük giriş beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşat etmek

• Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesini yapmak

• Eksiklik, hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarını yapmak, bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendirmek

• Gümrük vergi, resim ve harçlarını ihtiva eden çekleri alarak banka blokajını yaptırdıktan sonra zamanında yetkili mercilere ödemesini yapmak

• Tahakkuklarını yaparak teminat veya parasını yatırmak

• Şirketin istediği yere malzemenin taşımasını yapmak ve yetkililerine teslim etmek

• Varsa teminatları çözmek

• Gümrük vergi, resim ve harçlarını doğru olarak hesaplamak

• Gümrük tasdikli fatura, giriş beyannamesi sureti, makbuz ve benzeri belgeleri en kısa sürede şirkete teslim etmek

• Serbest Dolaşıma Giriş (İthalat) işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak

• Gümrük tasdikli fatura giriş beyannamesi, makbuz ve diğer harcama belgelerini istenen zaman dilimi içinde ve şirket içinde ilgili bölümlere göre tasnifini yaparak şirkete teslim etmek

• Şirket adına ithalatı yapılacak tüm malzemelerin siparişten itibaren aşamalarının güncel olarak şirkete raporlanmasını sağlamak.

Teklif Talep Formu

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.